Corona-info: Slaviska avdelningen följer SU's policy och FHM's rekommendationer. I nuläget planerar vi ge campuskurser på campus. Ändringar kan bli aktuella om smittläget försämras. Aktuell info hittar du i kursschemat.

Detaljerad kursinfo hittar du vid kursstart i Athena. Kontakta kursansvarig - se schemat - om något är oklart.