Corona-info: Större delen av undervisningen är webbaserad* under V21. Eventuella undantag framgår av schema för respektive kurs. Tentor för V21 kommer genomföras i enlighet med kursplanerna och salstentor kommer genomföras på campus och i enlighet med gällande rekommendationer/restriktioner. Datum och tider för tentor kommer synas i schemat när tentamensservice blir klara med planeringen.
* Zoom-länkar läggs ut i dagböckerna/forumet eller Athena senast en timme innan respektive undervisningstillfälle. => Tips om Zoom, mm <=

OBS: Schemat för V21 är preliminärt och ändringar kan förekomma.